Navigácia

Profil školy História školy Kontakty

O škole

Profil školy

   

V súčastnosti je Stredná odborná škola technická v Istebnom výchovno – vzdelávacou inštitúciou v samospráve Žilinského kraja, na ktorej sa momentálne vyučujú: dvojročné  učebné odbory Výroba konfekcie, Strojárka výroba - trojročné učebné odbory Technickoadministratívny pracovník, Mechanik opravár pre stroje a zariadenia, Autoopravár elektrikár, Elektromechanik pre stroje a zariadenia - štvorročný študijný odbor Mechanik elektrotechnik A-silnoprúdová technika - štvorročný študijný odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov - nadstavbové dvojročné štúdium Technickoekonomický pracovníka Dopravná prevádzka.


    Pri vzdelávaní kladieme dôraz na odborné vedomosti, praktické znalosti, ako aj na ovládanie cudzích jazykov.Žiaci našej školy u nás získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré im umožňujú úspešne pracovať vo svojom odbore, prípadne pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
    Začiatok a koniec vyučovania sú prispôsobené tak, aby žiaci mali možnosť denne dochádzať. Pre žiakov, ktorí  majú záujem, škola poskytuje ubytovanie v domove mládeže. Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň. 

     Areál strednej školy má výborné podmienky aj pre športovanie (športová hala, v blízkosti športový štadión, tenisové kurty) a turistiku, čo umožňujú blízke kopce Malej Fatry a Chočských vrchov.

     Škola svojou ponukou dáva možnosť získať vzdelanie všetkým žiakom základných škôl, ktorí o to prejavia záujem. V prípade potreby podrobnejších informácií je možné kontaktovať nás telefonicky alebo osobne.
TOPlist

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická , Hrádok 226, 027 53 Istebné, +421 x 435891378
  Hrádok 226
  027 53 Istebné
 • sekretariát : 043 5891378
  riaditeľ školy - Ing. ČELLÁR : 0905 460 904 - cellar@spsi.sk
  zástupca PV - Ing. URBAN : 0905 346 672
  zástupca TV - Ing. Bellová : 043 5891378
  hl.majster,
  zvárací technológ - Bc. HLÁDEK : 0905 346 673
  predseda rady školy - Ing. Ptačin Ján

Fotogaléria