Navigácia

Zloženie Rady školy

Rada školy

Zloženie Rady školy

Zloženie Rady školy

 

 

·         Ing. Ptačin Ján – predseda rady školy

a/ zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:

·         Jozef Grozanič

·         Andrea Jadroňová

              Alžbeta Karcolová

b/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

·         Lisík Milan

·         Ing. Ján Ptačin

c/ zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

·         Anna Záhradníková

d/ delegovaný zástupca orgánov alebo organizácií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní:

·         Ing. Katarína Jedináková

·         Ing. Ivan Budiak

·         Mgr. Ján Jarošík

·         Ing. Dalibor Fučík

e/ zvolený zástupca žiakov školy

·        Ján Jurovčík

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická , Hrádok 226, 027 53 Istebné, +421 x 435891378
  Hrádok 226
  027 53 Istebné
 • sekretariát : 043 5891378
  riaditeľ školy - Ing. ČELLÁR : 0905 460 904 - cellar@spsi.sk
  zástupca PV - Ing. URBAN : 0905 346 672
  zástupca TV - Ing. Bellová : 043 5891378
  hl.majster,
  zvárací technológ - Bc. HLÁDEK : 0905 346 673
  predseda rady školy - Ing. Ptačin Ján

Fotogaléria