Navigácia

Mechanik opravár - stroje a zariadenia Autoopravár - elektrikár Elektromechanik - silnoprúdová technika Strojárska výroba Výroba konfekcie

Učebné odbory

Mechanik opravár - stroje a zariadenia

 

Názov odboru:                      mechanik opravár – stroje a zariadenia

Kód odboru:                         2466 02

Forma štúdia:                       denná

Dĺžka štúdia:                        3 roky

Spôsob ukončenia:               záverečná skúška

Doklad o ukončení:              vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

 

 

Charakteristika:                   učebný odbor je určený pre chlapcov

 

- so zameraním na stroje a zariadenia je určený pre chlapcov. Žiaci sa naučia základné ručné kovoobrábacie operácie ale aj činnosti spojené so strojovým obrábaním kovov a základy práce s počítačom riadenými strojmi. Zoznámia sa s montážou a demontážou rôznych strojov a strojových častí, montážou a údržbou automobilov, ústredného kúrenia, kováčskymi prácami a kalením kovových materiálov. Všetci žiaci uvedenej profesie absolvujú zváračský kurz elektrickým oblúkom a plameňom alebo v ochrannej atmosfére CO2, Štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

 

Žiaci majú možnosť zvýšiť si kvalifikáciu v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť ho maturitnou skúškou.

 

Uplatnenie absolventa:

 

Absolvent sa ako  odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická , Hrádok 226, 027 53 Istebné, +421 x 435891378
  Hrádok 226
  027 53 Istebné
 • sekretariát : 043 5891378
  riaditeľ školy - Ing. ČELLÁR : 0905 460 904 - cellar@spsi.sk
  zástupca PV - Ing. URBAN : 0905 346 672
  zástupca TV - Ing. Bellová : 043 5891378
  hl.majster,
  zvárací technológ - Bc. HLÁDEK : 0905 346 673
  predseda rady školy - Ing. Ptačin Ján

Fotogaléria